Kontaktujte nás: +420 561 207 550 | sabina@rodova.cz

SABINA RODOVÁ, DiS.

dentální hygienistka

Po maturitě, na SZŠ Benešov v roce 1997, jsem nastoupila jako zdravotní sestra v ordinaci svého otce – zubního lékaře, který se zubní prevenci věnoval od r.1992.
Obor prevence a zubní hygieny byl pro mne velice blízký, proto jsem v roce 1999 začala studovat na vyšší zdravotnické škole pro dentální hygienistky. Tu jsem úspěšně dokončila v r. 2002 s titulem: diplomovaný specialista v oboru dentální hygiena.

Od té doby se plně věnuji dentální hygieně a prevenci ve stomatologii.

Absolvovala jsem mnoho kurzů a kongresů nejen v oblasti prevence, ale i všeobecné stomatologie. Kromě preventivní a terapeutické práce se podílím na vzdělávání lékařů a dentálních hygienistek v ČR.

Již 12 rokem se pravidelně účastním jako instruktor na kurzech Dr.Sedelmayera „Týden čistých zubů“.
V uplynulých 3 letech se také zapojuji do výuky studentů stomatologie na 1.LF UK Praha.

Vzdělání

SZŠ obor všeobecná sestra 1997 - maturitní zkouška
Vyšší zdrav.škola Praha 2, obor dentální hygienistka 2002 - absolutorium

Praxe

Privátní stomatologická praxe MUDr. Jan Horák 1997 - 2012
American dental associates Praha, V Celnici 1036/4, 110 00 Praha 1 2003 - 2005
Canadian medical care Praha, Veleslavínská 1, 162 02 Praha 6 2005 - 2008
GHC Praha, Krakovská 581/8, 110 00 Praha 1 2011 - 2013
MUD. Jana Zedníčková, Jihlava 2016 - 2017

Od roku 2001 jsem aktivním členem Společnosti preventivní stomatologie.

www.zubari.cz